Categories
Uncategorized

Vše o CBD

Kanabinoid CBD (Kanabidiol) se i díky ozrutné mediální podpoře stal takzvanou celebritou konopného průmyslu, kterou lze dnes vidět téměř na každém jednom rohu. Pulty obchodů nabízejí produkty od konopných květin, přes oleje až po vapu, které zákazníkům slibují ty nejlepší účinky z nejlepších. Jaká je však realita? Skutečně jde o tak zázračnou účinnou látku z konopí, jak o ní mnozí mluví? Není to jen placebo?

V první řadě je třeba připomenout, že ani v tomto případě není látka jako látka. Konopné kapky od jednoho výrobce nebo značky mohou mít poměrně odlišné účinky než kapky od jiného výrobce nebo jiné značky. Proto není zkušenost jako zkušenost. Za druhé stojí za zmínku fakt, že Kanabidiol funguje nejlépe tehdy, je-li zkombinován s jinými kanabinoidy z rostliny Konopa setá. To jinými slovy znamená, že plně spektrální CBD olej s vyšším množstvím CBG nebo CBN, který je vyroben z poctivého konopného extraktu, nabízí citelně lepší účinky než čistý olej z izolátu.

Co tedy ještě o tomto vyhledávaném kanabinoidu tak zajímavé víme?

Co je CBD?

Látka CBD byla objevena v roce 1940 jako součást chemické struktury konopí, kterou v těchto dnech tvoří více než 110 identifikovaných kanabinoidů včetně THC. Postupem času se však zjistilo i to, že má několik potenciálních terapeutických využití, kam spadá jak úzkost a bolest, tak špatně fungující kognitivní funkce člověka. Největší potenciál je tedy u psychických zdravotních komplikací, kdy má interakce mezi kanabinoidy a endokanabinoidním systémem, který ovlivňuje více životních procesů, nejcitelnější účinky. Abychom ale mohli tento zázrak z přírody chválit z každé jedné strany, potřebujeme více vědeckých důkazů s velmi vysokou úrovní kvality, než je tomu v těchto dnech.

Kanabinoid CBD se přirozeně vyskytuje v konopí, kde vzniká z kanabinoidu CBG (Kanabigerol), proto je rostlina využívána k takzvané extrakci. Prostřednictvím této odborné činnosti vzniká vysoce koncentrovaný konopný extrakt s bohatým množstvím kanabinoidů i živin, jako jsou například terpeny, ze kterého se pak vyrábějí hotové kapky. Při extrakci látek je využíváno hned několik způsobů, a to včetně zažité CO2 extrakce při super-kritické teplotě, kdy se do chemického procesu zapojuje plyn Oxid uhličitý. Tak se látka dostane až do obchodů a e-shopů. Kromě CBD oleje je ale v těchto dnech možné sehnat také kosmetiku, potraviny, jointy nebo stále vyhledávanější vape.

Jaké CBD produkty existují?

Jak již bylo zmíněno, mezi dostupnými produkty s CBD dominuje především olej s podobou kapek, kde je k dispozici praktická pipeta na dávkování. Do hlavní pozornosti se však pomaličku dostává i vape, tedy jednorázové i znovu použitelné elektronické cigarety, které obsahují konopné destiláty s kanabinoidy a terpeny. Vyhledávané jsou ale mimo jiné i konopné květiny a hash (pryskyřice) včetně konopných koncentrátů, jako je například dab (wax) nebo shatter. Mezi konopnými potravinami zase dominuje čaj, čokoláda nebo gumové bonbóny.

„Největší rozdíly mezi oleji, potravinami a vape jsou rychlost dodání a délka trvání účinku. Jak tvrdí Dr. Chin, úleva u vapu je rychlejší, ale také rychleji vyprchá – obvykle asi za dvě hodiny.“ HEALTH.COM

Výhody užívání CBD přes vapu

Mezi nejpopulárnější způsoby konzumace CBD patří mimo jiné i vape. Elektronické cigarety, které mohou mít podobu vape pen nebo vape pod, nevytváří karcinogenní kouř s dehtem, ale takzvanou vodní páru. Aerosol je totiž produktem procesu s názvem vaporizace, kdy nedochází ke spalování sušiny, ale jen k nahřívání tekuté náplně. O průběh se stará klíčová součástka e cigarety s názvem atomizér, která má proto značný vliv na kvalitu vytvářené vodní páry. CBD vape s organickým konopným extraktem navíc neobsahuje ani žádné PG, VG nebo glycerin jako u běžných elektronických cigaret na nikotinový e liquid, takže lze bez obav říci, že je podstatně bezpečnější.

Jaké má CBD účinky?

CBD nabízí poměrně univerzální účinky  , které jsou závislé na několika důležitých faktorech. Proto lze říci, že co uživatel, to v praxi odlišné účinky. Mezi faktory figuruje jak kvalita nebo typ výrobku, tak aktuální stav takzvaného endokanabinoidního systému. Jak už nepochybně mnozí z vás slyšeli, jedná se o poměrně důležitou součást nejen lidského těla, která ovlivňuje několik důležitých procesů včetně spánku, nálady nebo motivace.

Není proto asi žádným velkým překvapením, že se mnohé specializované konopné produkty s obsahem Kanabidiolu používají ke zlepšení kvality spánku nebo redukci úzkosti či špatné nálady. Slovo specializované lze chápat i tak, že výrobce přidal do obsahu další příbuzný kanabinoid (CBG, CBN aj.) ve stopovém množství nebo ve vyšší koncentraci, díky čemuž posílí základní a zároveň vytvoří zcela nové účinky. Co však na tohle všechno říká věda nebo fundovaní odborníci?

„Látka CBD byla často propagována pro širokou škálu zdravotních problémů, ale nejsilnější vědecký důkaz je o její účinnosti při léčbě některých z nejkrutějších dětských epileptických syndromů, jako je Dravetův syndrom a Lennox-Gastautův syndrom (LGS), které obvykle nereagují na léky proti záchvatům. V mnoha studiích látka dokázala snížit počet záchvatů, přičemž v některých případech i úplně zastavit. Epidiolex, který ji také obsahuje, je první lék na světě odvozený z konopí schválený FDA pro tyto stavy.“ HARVARD.EDU

Jak funguje CBD?

Látka CBD funguje tak, že se váže na takzvané kanabinoidní receptory jako CB1 a CB2. Díky tomu vzniká interakce, která pozitivně ovlivňuje fungování zmíněného endokanabinodního systému, což se pak může odrazit na lepším spánku nebo lepší náladě. A to zejména tehdy, jedná-li se o full spectrum produkt s plným spektrem kanabinoidů ve stopovém množství včetně THC. Kombinace vytváří vyhledávaný doprovodný (synergický) efekt, který obohacuje základní účinky nejen hlavní látky. Proto má plně spektrální CBD olej citelnější nebo intenzivnější účinky než výrazně levnější olej z izolátu (bílý prášek s velmi vysokou koncentrací), kde bývá většinou k dispozici jen jedna účinná látka. A také to s chabou kvalitou.

Jaký je rozdíl mezi CBD a THC?

Podobně jako CBD, i THC uskutečňuje v lidském těle interakci s kanabinoidními receptory CB1 a CB2, přičemž oba kanabinoidy vznikají z kanabinoidu CBG. Interakce je však tak říkajíc odlišná, proto jsou v praxi odlišné i samotné účinky těchto dvou účinných látek z konopí. Zatímco THC způsobuje psychoaktivní stavy, mění vědomí a vytváří euforii, látka CBD není psychoaktivní ani euforická. A protože nepracuje s odměňovacím systémem, tak není ani návyková.

Podle Světové zdravotnické organizace (nebo i WHO) disponuje skvělým bezpečnostním profilem, což je jeden z důvodů, proč jsou dnes produkty s jejím obsahem na každém jednom rohu. A to i bez existence pořádné regulační legislativy, která momentálně chybí téměř celé Evropské unii. Na déle avizovanou Novel Food regulaci si zřejmě ještě nějaký ten rok asi počkáme.

CBD na Slovensku

Je látka CBD v České republice legální? Ano, Kanabidiol byl vyřazen ze seznamu omamných a psychotropních látek, proto lze říci, že je u nás legální .  Pokud však nemluvíme zrovna o kosmetice nebo vapu, ale o potravinách, tak všechny produkty včetně CBD oleje, které se konzumují, podléhají autorizaci podle déle avizované směrnice Novel Food. Otázkou je nyní už jen to, kdy se takzvaného Novel Food katalogu, kam je třeba výrobky zaregistrovat, dočkáme. Do příchodu evropské legislativy budou proto mnohé konzumní produkty prodávány buď pro sběratelské účely nebo pro výplach ústní dutiny.

Legalizace CBD a Slovensko

Dlouho očekávaná legalizace CBD na Slovensku se stala realitou během roku 2021. Vyřazení neškodného kanabinoidu proběhlo několik týdnů poté, co slovenský parlament ve druhém kole zahlasoval za legalizaci Kanabidiolu. Stalo se tak 1. 5. 2021, přičemž ještě v tento den odstartoval prodej CBD na Slovensku. Slovenské e-shopy mohly totiž konečně začít prodávat dlouho zakázané CBD produkty, aniž by jim hrozil nemalý trest. Účinná látka z konopí se proto téměř ihned po vyřazení ze seznamu omamných a psychtropních substancí ocitla na pultech slovenských obchodů. Mnohé aplikace včetně konzumace podléhají však na rozdíl od CBD kosmetiky nebo vapu přísné regulaci.

Budoucnost látky CBD

Látka CBD má na spotřebitelském trhu již dnes své pevné místo. A to i přesto, že nám stále chybí několik klíčových vědeckých výzkumů, které by jednoznačně potvrdily zmíněné terapeutické využití kanabinoidu. Z toho, co dnes víme, lze vydedukovat, že Kanabidiol pomáhá při více zdravotních komplikacích včetně stresu, špatného spánku nebo špatné koncentrace či soustředění na jednu činnost. Zejména ale tehdy, je-li látka zkombinována s jinou příbuznou látkou ve vyšší koncentraci, jako je například CBG (Kanabigerol) nebo CBN (Kanabinol).

Stres a soustředění

CBD se v těchto dnech využívá mimo jiné ke zklidnění při zvýšené úrovni stresu, což může zároveň pomoci is lepší soustředěním. Dostupné informace z vědeckých prací naznačují, že jde o kanabinoid s takzvaným uklidňujícím účinkem na centrální nervový systém, který má pozitivní vliv i na samotnou koncentraci. Jednoduše řečeno, látka stimuluje fungování endokanabinoidního systému, přičemž ten ovlivňuje několik klíčových procesů lidského těla včetně schopnosti odolávat stresu nebo koncentrovat soustředění.

„Konečný vzorek se skládal ze 72 dospělých, kteří měli primární obavy z úzkosti nebo špatného spánku. Skóre úzkosti se snížilo během prvního měsíce u 57 pacientů (79,2 %) a zůstalo sníženo po dobu trvání studie. Skóre spánku se zlepšilo během prvního měsíce u 48 pacientů (66,7 %), ale v průběhu času kolísalo.“ NIH.GOV

Spánek a usínání

Jelikož má CBD jako takové pozitivní vliv na centrální nervový systém, tak je efektivní i při problémech se spánkem nebo takovým usínáním. Uklidnění těla a mysli totiž vede k psychické pohodě, která je klíčová pro každý kvalitní spánek. Nejlepších účinků se ale v tomto případě dosáhne tehdy, je-li Kanabidiol zkombinován se sedativními kanabinoidy, jako je například THC nebo velmi příbuzný CBN (Kanabinol). Pro zlepšení kvality spánku jsou proto nejlepší takzvané full spectrum CBD produkty, kde je k dispozici plné spektrum kanabinoidů.

Regulace nálady

Je CBD dobré i pro zlepšení nálady? Určitě ano, zejména je-li řeč o plném spektru kanabinoidů, kde je mimo jiné přítomno i stopové množství euforické látky THC. Ta spolu s Kanabidiolem, který díky interakci s receptorem 5-HT vytváří takzvané antidepresivní a anxiolytické účinky, dokáže poměrně efektivně regulovat, a tedy i zlepšovat psychické nálady uživatele účinné látky z konopí.

„Kromě uvolňování endorfinů se ukázalo, že za dobrým pocitem po fyzické aktivitě částečně stojí anandamid působící na kanabinoidní receptory CB1, vyvolávající anxiolytické účinky na tělo. Aktivita CBD na 5-HT receptorech může tedy pohánět jeho neuroprotektivní účinky nebo antidepresivní a anxiolytické výhody, přestože mechanismus účinku, kterým CBD snižuje úzkost, je stále nejasný.“ NIH.GOV

Kognitivní funkce

Cítění, pocity, intuice nebo myšlení. Všechna tato slova spojuje pojem kognitivní funkce lidského těla, které psychiatr a vědec Carl Jung popsal v jedné ze svých odborných knih jako zvláštní duševní procesy člověka. Jedná se v podstatě o čtyři hlavní psychologické funkce, které mají značný vliv na to, zda je dotyčný introvert (uzavřený) nebo extrovert (otevřený). Pokud tedy látka CBD dokáže relativně efektivně regulovat náladu nebo koncentraci, bude mít potom pozitivní vliv i na samotné fungování kognitivních funkcí. A to může vyústit v redukci například takové sociální fobie, která trápí stále více lidí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.